Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

  Водич за фотографирање на карактеристиките за пристапност за лица со попреченост

  Одличните фотографии на огласот помагаат гостите со потреби за непречено движење низ домот да си постават соодветни очекувања.
  Од Airbnb на 22 септ. 2020 г.
  Видео од 5 мин.
  Ажурирано на 10 јан. 2023 г.

  Исклучителни одлики

  Како да покажете дека патеката до вашиот влез е без скали

  Како да ги истакнете влезовите без скали во просторот

  Како да фотографирате широки влезови

  Како да прикажете други карактеристики за пристапност за лица со попреченост

  Примери за секоја карактеристика за пристапност за лица со попреченост

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  22 септ. 2020 г.
  Дали ова беше корисно?

  Разгледајте повеќе теми