Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Јасно и едноставно одјавување

  Airbnb автоматски им ги испраќа инструкциите за одјавување на гостите.
  Од Airbnb на 8 ноем. 2023 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 8 ноем. 2023 г.

  Јасни инструкции за одјавување

  Изберете од листа на стандардни задачи за одјавување за да ги создадете вашите инструкции за одјавување.

  Автоматски потсетници за одјавување

  Гостите добиваат автоматски потсетник за одјавување со времето на одјавување и инструкциите.

  Картички за одјавување

  Повратен коментар за одјавувањето

  Airbnb
  8 ноем. 2023 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми