Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Резиме и што треба да запомните

  Прегледајте што сте научиле и одете на следните чекори што ви се потребни за да станете Супердомаќин-амбасадор.
  Од Airbnb на 30 ноем. 2023 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 30 ноем. 2023 г.

  Како функционира програмата

  Како да ја користите контролната табла

  Како да се поврзете со нови домаќини

  Совети за нудење ефикасна поддршка

  Каде да најдете ресурси на Airbnb

  Што е следно?

  Airbnb
  30 ноем. 2023 г.
  Дали ова беше корисно?

  Разгледајте повеќе теми