Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Како функционираат категориите на Airbnb

  Дознајте повеќе за функцијата и проверете во која категорија спаѓа вашето сместување.
  Од Airbnb на 16 ноем. 2022 г.
  Четиво од 2 мин.
  Ажурирано на 21 мар. 2023 г.

  Што се тоа категории на Airbnb?

  Сместувањата се прикажуваат во повеќе од 60 категории на Airbnb, меѓу кои и „Стилски сместувања“, „Во село“ и „Куќи на дрво“.

  Како да ја проверите категоријата на сместувањето

  Делот „Категории“ на вашиот оглас покажува во која категорија се наоѓа вашето сместување. Можете да притиснете за да дознаете повеќе за таа категорија.
  Airbnb
  16 ноем. 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми