Прескокни на содржина
ВИ ПРЕТСТАВУВАМЕ

Airbnb авантури

Повеќедневни патувања со локални експерти. Вклучени се активности, оброци и сместувања.
Доживувањата се паузирани поради COVID-19
Airbnb доживувањата што се одвиваат на лице место се паузирани во овој регион до 27 август 2020 г..

Авантури по ниска цена

Авантури по регион

Посетете извонредни места на уникатни патувања што вклучуваат активности и сместувања
АВАНТУРИ
Совршено патување без планирање
Вклучени се активности, оброци и сместувања

Atlas Obscura x Airbnb авантури

Откријте скриени чуда на патувања организирани од глобалната заедница на истражувачи на Atlas Obscura

Авантури според интерес

Што и да ве интересира, постои патување за да ги истражите вашите интереси

Највисоко оценети Airbnb авантури