Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

  Искористете ја моќта на меѓусебната поддршка на домаќините

  Поврзете се со други домаќини за да најдете совети и да создадете заедница.
  Од Airbnb на 3 мај 2023 г.
  Четиво од 2 мин.
  Ажурирано на 3 мај 2023 г.

  Исклучителни одлики

  Искористете ја моќта на меѓусебната поддршка на домаќините
  Учете од други домаќини
  Искористете ја моќта на меѓусебната поддршка на домаќините

  Од 2007 година, над 4 милиони домаќини ги огласиле своите места на Airbnb. Многу од овие домаќини ја најдоа врската и поддршката што им беше потребна преку локалните клубови на домаќини или преку „Центарот на заедницата“ на Airbnb.

  Приклучете се во клубот на домаќини за локална поддршка

  Клубовите на домаќини ги водат домаќини за домаќините во заедници низ целиот свет, преку приватни Facebook групи и средби. Приклучувајќи се во локалниот клуб на домаќини, добивате пристап до:

  • Совети од домаќини кои се снашле во работи како што се прописите за краткорочно изнајмување во вашиот регион.
  • Лични и виртуелни средби кои можат да доведат до значајни врски.
  • Пристап до внатрешни иформации во врска со најновите вести и новости за производи на Airbnb.
  • Потенцијални гости препорачани од домаќини кои добиваат барање што не можат да го прифатат.
  • Чувство на заедница и постојана поддршка.

  „Не толку одамна, еден од домаќините во нашата заедница не добиваше многу резервации“, вели Џанви, водач на заедница во Кенија. „Во рок од неколку минути, другите во групата одговорија со совети за поставување конкурентна цена за ноќевање во регионот, ангажирање локален фотограф за да го фотографира нејзиниот простор и ажурирање на нејзиниот декор. Секогаш е инспиративно да се види како заедницата работи заедно да се поддржи меѓусебно.“

  Придружете се на разговорот во „Центарот на заедницата“

  „Центарот на заедницата“ на Airbnb е онлајн форум кој поврзува нови и искусни домаќини од целиот свет. Домаќините се пречекани во заеднички и динамичен простор каде што можат:

  • Да пребаруваат постоечки разговори и да добијат пристап до совети на различни теми;
  • Да побараат совет за тоа како да се справат со некоја конкретна ситуација, на пример, како да одговорат на порака на гостин или на негативна рецензија;
  • Да го споделат својот оглас со други домаќини и да добијат повратни коментари и совети за тоа како да се подобрат;
  • Да разменат приказни за нивното искуство со угостувањето, како пријатна порака што ја добиле од некој гостин или проблем со календарот со кој се соочуваат;
  • Да остават повратен коментар директно до вработените на Airbnb..

  „Три години откако почнав да угостувам, се обратив во„ Центарот на заедницата“ барајќи решение за одреден технички проблем“, вели Лорен, домаќин во Нова Шкотска, Канада. „Читајќи ги разговорите, сфатив дека ќе избегнев многу вообичаени проблеми, ако се приклучев порано.

  „Навистина се работи за заедница. Луѓето даваат совети и поддршка од свое име, не се скриени зад аватари и кориснички имиња. Тоа се дарежливи луѓе кои се грижат за другите. Има толку многу домаќини кај коишто сакам да престојувам еден ден.“

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  Искористете ја моќта на меѓусебната поддршка на домаќините
  Учете од други домаќини
  Искористете ја моќта на меѓусебната поддршка на домаќините
  Дали го завршивте овој дел од серијалот за учење?
  Airbnb
  3 мај 2023 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми