Лого на Airbnb.org
Лице со кратка темна коса си заминува, носејќи пластична када низ каллива вода до колена на поплавен пат.

РЕАКЦИЈА НА ПОПЛАВИТЕ ВО РИО ГРАНДЕ ДО СУЛ

Во услови на криза, бидете домаќин

Катастрофални поплави уништуваат делови од Рио Гранде до Сул. Airbnb.org обезбедува бесплатно привремено сместување за преживеаните, волонтерите и лицата кои се први на местото на настанот.

Може да помогнете. Регистрирајте се за да угостувате во Рио Гранде до Сул и Санта Катарина.

Понудете сместување

Имате ли сместување да понудите? Може да го огласите бесплатно или со попуст преку Airbnb.org за да им помогнете на преживеаните, лицата кои се први на местото на настанот и другите лица погодени од хуманитарни кризи.
Три лица преминуваат брзо движејќи се низ каллива вода до колена, држејќи се за јаже и еден за друг.
Три лица преминуваат брзо движејќи се низ каллива вода до колена, држејќи се за јаже и еден за друг.

Како функционира угостувањето

  • Ќе обезбедите удобен кревет и основни удобности без разлика дали престојот ќе трае неколку дена или неколку недели. Дознајте повеќе за угостувањето лица преку Airbnb.org.

  • Airbnb.org соработува со владата и непрофитните организации кои проверуваат дали гостите ги исполнуваат условите и им помагаат пред, за време на и по престојот.

  • Airbnb се откажува од сите надоместоци за услугата за сместувања преку Airbnb.org. Како и секогаш, Airbnb на домаќините им го обезбедува AirCover којшто вклучува осигурување од одговорност во износ од 1 милион американски долари, заштита од штета во износ од 3 милиони американски долари и друго.

Донирајте

Секоја донација помага да се задоволи големата потреба за сместувања во итни случаи. Дознајте како функционираат донациите

100% од вашата донација одат за поврзување на луѓето со краткорочни сместувања.

Сместувањата се целосно бесплатни за гостите на Airbnb.org.

Ја поддржуваме нашата заедница без оглед на националноста, потеклото, етничката припадност или начинот на кој луѓето се идентификуваат.

ЧПП

Фотографии од Карлос Маседо/Триљо Наративас