Airbnb 2022
Летно издание

Нов Airbnb за еден нов свет на патување

Во два реда фотографии од прекрасни сместувања прикажани се домови во категориите „Замоци“, „Пустина“, „Стилски сместувања“, „Близу плажа“ и „Во село“ на Airbnb. Еден од огласите е прикажан на екран на мобилен телефон, што покажува како огласите ќе се појавуваат во Airbnb апликацијата.

Луѓето се пофлексибилни од кога било за тоа каде и кога патуваат. За да им помогнеме да ги искористат овие нови можности, ја воведуваме нашата најголема промена во последната деценија, вклучувајќи и целосно нов начин на прелистување, подобар начин за подолго да престојувате и неспоредливо ниво на заштита.

Нов начин на прелистување

Ви претставуваме сосема нов дизајн заснован на категориите на Airbnb, за да им помогнеме на нашите гости лесно да го истражат светот на Airbnb и да откријат места што инаку не би знаеле како да ги побараат.

Отворен лаптоп и мобилен телефон ја прикажуваат новата почетна страница на Airbnb на којашто се прикажани фотографии од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Во ред икони на горниот дел на страницата се прикажани различните категории што гостите може да ги истражуваат.

Категории на Airbnb. Осмислено за гостите да откријат уникатни сместувања.

Нашите домаќини нудат милиони уникатни сместувања низ целиот свет. Категориите на Airbnb ги организираат во избрани колекции, со над 50 категории на сместувања избрани за нивниот стил, локација или активности во близина. Тие вклучуваат:

Прекрасен поглед
27.000 сместувања
Арктик
6.500 сместувања
Близу плажа
900.000 сместувања
Ноќевања со појадок
20.000 сместувања
Кампување
32.000 сместувања
Големи кујни
6.000 сместувања
Во село
200.000 сместувања
Креативни места
900 сместувања
Стилски сместувања
27.000 сместувања
Голф
150.000 сместувања
Концертни пијана
2.800 сместувања
Историски домови
4.000 сместувања
Во близина на езеро
160.000 сместувања
Сместувања на езеро
90.000 сместувања
Национални паркови
750.000 сместувања
Заеднички домови
650.000 сместувања
Скијање
300.000 сместувања
Сурфање
240.000 сместувања
Тропски места
500.000 сместувања
Лозја
100.000 сместувања

Ви ја претставуваме категоријата „Стилски сместувања“

Сега гостите лесно можат да откријат над 20 000 сместувања избрани за нивната легендарна архитектура и ентериер, вклучувајќи и ремек дела на архитекти како Френк Лојд Рајт и Ле Корбизје.

Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Френк Лојд Рајт
Домаќин е Марика
Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Ле Корбизје
Домаќин е Елоди
Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Taalman Architecture
Домаќин: Линда
Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Robert Nichol & Sons
Домаќин е Дајгет
Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Стивен Хол
Домаќин е Сара
Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Вилијам Турнбул
Домаќин е Миџу
Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Cameron Anderson Architects
Домаќини се Рик и Стеф
Збир на фотографии од легендарни домови од категоријата „Стилски сместувања“ на Airbnb. Вклучувајќи и домови дизајнирани од Френк Лојд Рајт, Ле Корбизје и Вилијам Турнбул.
Рикардо Бофил
Домаќин е Ханс

Како ги создаваме категориите на Airbnb

Избрано од шест милиони домови

Домаќините на Airbnb ја нудат најголемата колекција на уникатни домови во светот (од куќи на дрво до миникуќи) во повеќе од 100 000 града во 220 земји.

Анализирано преку машинско учење

Ги оценуваме сместувањата на Airbnb со помош на машинско учење за анализа на наслови, писмени описи, рецензии од гости, описи на фотографии и други податоци.

Избрано од Airbnb

Airbnb автоматски ги избира огласите и фотографиите што ќе бидат истакнати. Огласот се избира врз основа на релевантноста за категоријата и квалитетот на неговите фотографии.

Ви претставуваме „Поделени престои“

Сѐ повеќе луѓе одат на подолги патувања од кога било претходно. За да им дадеме уште повеќе опции кога си прават планови, создадовме „Поделени престои“  – иновативна нова функција која го дели патувањето помеѓу две различни сместувања. Сега гостите може да најдат во просек 40% повеќе сместувања кога пребаруваат такви сместувања за подолги престои.

Подобар начин за да престојувате подолго

На екранот на мобилниот телефон е прикажан поделен престој. На екранот пишува: „Поделете го своето време меѓу Норебро и Гамелхолм“ и ја прикажува цената за патувањето. Подолу има две фотографии од домовите. На сликата за „Норебро“ е прикажана трпезарија со многу црни полици за книги и модерен лустер. На сликата за „Гамелхолм“ е прикажана друга трпезарија која е осветлена од голем тавански прозорец. До секоја фотографија се напишани датумите кои јасно покажуваат дека гостинот ќе помине 12 дена во „Норебро“, а потоа 18 дена во сместувањето „Гамелхорм“.

Две сместувања на една дестинација

Кога гостите бараат сместување за подолг престој на некоја дестинација, ќе им понудиме можност да го поделат своето патување помеѓу две различни сместувања во регионот.

На екранот на мобилниот телефон е прикажан поделен престој од категоријата „Национални паркови“. На екранот пишува „Поделете го своето време меѓу Зајон и Големиот кањон“, заедно со цената на предложеното патување. Подолу има две фотографии една до друга. На фотографијата од Зајон се гледа просторен, осветлен шатор под темно небо. На фотографијата од Големиот кањон се гледа надворешен базен со поглед на планина. На секоја фотографија се напишани датумите кои јасно покажуваат дека гостинот би поминал 4 дена во Зајон, а потоа 3 дена во Големиот кањон.

Две сместувања во една категорија

Поделените престои се нудат и во 14 различни категории, меѓу кои и „Кампување“, „Национални паркови“, „Сурфање“ и друго, така што гостите можат да уживаат во слични сместувања или активности на две места. На пример, гостин кој прелистува во категоријата „Национални паркови“ може да најде предлог сместувања од поделени престои, едно во близина на Зајон, а друго во близина на Големиот кањон.

Едно беспрекорно искуство

На екранот на мобилниот телефон е прикажан поделен престој. На екранот пишува: „Престојувајте во Рома Норте и Ла Кондеса“ и е прикажана цената на патувањето и слики од два светли, шарени, но различни поплочени дворови во Мексико Сити. Подолу има копче со наслов „Мапа“.

Интелигентно совпаѓање

Интелигентно комбинираме две сместувања кои се совпаѓаат според локацијата, видот на имот и удобностите.

На екранот на мобилниот телефон е прикажана мапа на Мексико Сити. Двете сместувања кои се појавија на претходниот екран се означени со црни икони кои ги прикажуваат датумите на секој престој. Заоблената црна линија покажува колку се блиску сместувањата едно до друго. На вметнатата слика се повторуваат сликите од двата шарени поплочени двора вклучени во овој „Поделен престој“.

Анимирано мапирање

Поделените престои се поврзани на мапата со анимација која јасно го покажува растојанието меѓу сместувањата и редоследот на престоите.

На екранот на мобилниот телефон е прикажана слика од сместувањето „Рома Норте“, како и релевантни информации за резервацијата. На долниот дел од екранот има копче што го поканува гостинот да „Резервира“.

Лесно резервирање

Откако гостинот ќе избере поделен престој, ќе може да следи лесна постапка за да го резервира секое сместување поединечно.

Неспоредливо ниво на заштита

AirCover е најсеопфатната бесплатна заштита при патувањето, што им дава на нашите гости сигурност да знаат дека сме тука за нив ако се појави некој проблем.

AirCover
Најсеопфатната заштита при патувањето. Секогаш е вклучена и секогаш е бесплатна. Само на Airbnb.

AirCover обезбедува четири вида заштита за секој гостин при секој престој

Гаранција за заштита на резервацијата

Во случај домаќинот да треба да откаже резервација во период од 30 дена пред пријавувањето, на гостите ќе им најдеме слично или подобро сместување или ќе им ги вратиме парите.

Гаранција за пријавување

Ако гостинот не може да се пријави во сместувањето и домаќинот не може да го реши проблемот, ќе му најдеме слично или подобро сместување за времетраењето на првичниот престој или ќе му ги вратиме парите.

Гаранција за точност на огласот

Ако во кој било момент за време на престојот гостинот смета дека сместувањето не одговара на описот на огласот, на пример ако фрижидерот престане да работи, а домаќинот не може лесно да го поправи или има помалку спални соби отколку што е наведено, гостите ќе имаат три дена да го пријават проблемот, а ние ќе им најдеме слично или подобро сместување или ќе им ги вратиме парите.

Деноноќна линија за безбедност

Ако гостинот некогаш не се чувствува безбедно, ќе добие деноноќен и приоритетен пристап до специјално обучени агенти за безбедност.

Најдете детални информации за тоа како AirCover ја штити резервацијата на секој гостин и сите исклучоци. Ако сте домаќин, дознајте повеќе за тоа што значи AirCover за вас.

Само Airbnb им го дава AirCover на сите гости

Airbnb
Конкуренти
Гаранција за заштита на резервацијата
Гаранција за пријавување
Гаранција за точност на огласот
Деноноќна линија за безбедност

Придобивки од AirCover во споредба со сеопфатните заштити што ги нудат нашите најдиректни конкуренти.

Специјално обучен и посветен тим подготвен да најде решение

Два мобилни телефона стојат еден покрај друг, а на оној одлево е прикажан разговор преку пораки помеѓу гостин на Airbnb и член на тимот на Airbnb за AirCover. Членот на тимот објаснува дека пронашла 5 нови сместувања, слични на првичната резервација на гостинот. Гостинката одговара дека успеала да резервира сместување наречено „Дрвена колиба во Енкориџ“. На телефонот оддесно се прикажани првите два дома од листата на „Омилени“. На првата фотографија е прикажана сончева и привлечна дневна соба од една дрвена колиба во Енкориџ, Алјаска. Може да се види и горниот дел од следниот оглас.

Специјално обучен и посветен тим подготвен да најде решение

AirCover е дизајниран директно во Airbnb апликацијата и веб-страницата, што им олеснува на гостите да контактираат со агент во секое време и брзо да ги решат проблемите. За да ви го обезбедиме AirCover, создадовме тим од специјално обучени агенти за помош при повторно резервирање во последен момент и ја проширивме нашата деноноќна линија за безбедност за да биде достапна на повеќе јазици од кога било.