Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Како да го разберете патничкото осигурување за гостите на Airbnb

  Правилата се достапни за гостите во САД, Обединетото Кралство и делови од Европа.
  Од Airbnb на 1 јун. 2022 г.
  Четиво од 5 мин.
  Ажурирано на 22 септ. 2022 г.

  Исклучителни одлики

  • Патничкото осигурување им исплаќа на гостите до 100% од трошоците за резервацијата на Airbnb кога откажуваат од причини кои се покриени со полисата

  • Гостите во САД, Обединетото Кралство и осум земји во Европа можат да додадат патничко осигурување кога резервираат сместување.

  Се случува да има итни случаи и неочекувани прекини на патувањето, а може да биде тешко да одбиете нечие барање за враќање на парите. Како домаќин, треба да покажете разбирање за гостите, но и да заработувате и да избегнувате лоши рецензии.

  За да им обезбедиме подобра поддршка на гостите и на домаќините, склучивме партнерство со Aon и Europ Assistance Group и нејзината подружница во САД, Generali Global Assistance, за да воведеме патничко осигурување за гостите. На гостите во девет земји им нудиме опција да ги осигураат своите резервации на Airbnb од одредени ризици за време на постапката за резервирање.

  Кога гостите кои ќе купат полиса ќе ја откажат резервацијата од причина која е покриена со неа, ќе може да поднесат барање за враќање на парите во висина до 100% од трошоците за резервацијата на Airbnb кои не им се вратени. Ова може да ја намали можноста гостите да бараат враќање на парите од домаќините надвор од условите на правилата за откажување на нивните домаќини.

  Како функционира патничкото осигурување

  Гостите во САД,* Обединетото Кралство** и Европа*** (Германија, Шпанија, Италија, Ирска, Холандија, Австрија и Португалија) можат да купат патничко осигурување кога резервираат сместување преку Airbnb. Во иднина планираме да го направиме патничкото осигурување достапно и за гостите во други земји.

  Ја вклучивме опцијата за купување патничко осигурување при процесот на резервирање која малку се разликува во зависност од локацијата. Еве како функционира:

  • За време на резервацијата, на гостите им се дава можност да додадат патничко осигурување.
  • На специјално наменетите екрани се дадени детали за тоа што опфаќа полисата и за главните исклучоци.
  • Ако се заинтересирани, гостите едноставно додаваат патничко осигурување на резервацијата и ја завршуваат.

  Премијата за патничко осигурување на гостинот е процент од вкупните трошоци за резервацијата и ќе се појави како предмет на посебна ставка при наплатата.

  Во зависност од локацијата на гостинот, полисите ги издава Europ Assistance S.A. или Generali US Branch, подружници на Generali Group, водечка мултинационална осигурителна компанија. По завршувањето на резервацијата, гостите кои додале патничко осигурување ќе добијат потврда на е-пошта со деталите за нивната полиса и информации за тоа како да поднесат побарување.

  Опцијата гостите да купат патничко осигурување е многу добра вест за домаќин како мене кој има „Строги“ правила за откажување.
  Superhost Alexandra,
  Чикаго

  Што покрива патничкото осигурување

  Неодамна го воведовме AirCover за гости, обезбедувајќи им заштита за неочекувани проблеми како што се неточности во огласите и клучни удобности кои недостасуваат.

  Со патничкото осигурување се додава осигурително покритие за гостите, вклучувајќи плаќање до 100% од трошоците за резервацијата на Airbnb кои не им се вратени ако на нивното патување влијаат одредени настани, како што се лоши временски услови, украдени патни исправи или сериозна болест.

  На пример, ако домаќинот врати 50% од трошоците за резервацијата на Airbnb врз основа на неговите правила за откажување, патничкото осигурување може да врати износ до преостанатите 50% ако гостинот откаже од причина којашто е покриена со полисата. Осигурителната компанија нема да бара враќање на пари од домаќинот ако гостинот поднесе побарување за патничко осигурување.

  За резервации направени на или по 31 мај 2022 г., имањето COVID-19 веќе не се смета за непредвидена околност. (Важат различни правила за домашните резервации во Јужна Кореја и резервациите од категоријата Luxe.) Ако гостинот ја откаже резервацијата бидејќи е болен од COVID-19, ќе важат правилата за откажување на домаќинот.

  Гостите кои ќе купат патничко осигурување може да бидат покриени ако се разболат од COVID-19 (ако е дијагностицирано од лиценциран доктор) и ако се исполнети другите услови од полисата.
  *За гости во САД, полисата за патничко осигурување е понудена од Airbnb Insurance Agency LLC, 222 Broadway, Floor 26, New York, N.Y. 10038, (број на лиценца во Калифорнија: 6001912), која е лиценцирана како осигурителна агенција во сите држави на САД и округот Колумбија и е преземена од Generali US Branch (NAIC # 11231) Њујорк, Њујорк. Поволностите и услугите на полисата за осигурување се опишани во општи црти и се предмет на одредени услови и исклучоци.

  **За гостите во Обединетото Кралство, патничкото осигурување е преземено од Europ Assistance SA. Europ Assistance SA е овластена и регулирана од Ministère de l’Economie et des Finances Direction du Trésor Service des Affaires, Франција. Се смета за овластена од Органот за претпазливо регулирање на Обединетото Кралство (Prudential Regulation Authority). Подлежи на регулатива од Управата за финансиско работење и ограничена регулатива од Органот за претпазливо регулирање на Обединетото Кралство. Природата и степенот на заштита на потрошувачите може да се разликуваат од оние за фирмите со седиште во Обединетото Кралство. Детали за режимот на привремени дозволи, кој им овозможува на фирмите со седиште во ЕЕО да работат во Обединетото Кралство на ограничен период додека бараат целосно овластување се достапни на веб-страницата на Управата за финансиско работење. Патничкото осигурување е договорено од Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited е назначен претставник на Aon UK Limited, кој е овластен и регулиран од Управата за финансиско работење. Регистарскиот број во Управата за финансиско работење на Aon UK Limited е 310451. Ова може да го проверите така што ќе го посетите
  „Регистарот на финансиски услуги“ или ќе се јавите на 0800 111 6768. Патничкото осигурување е достапно за гости на возраст од над 18 години. Важат целосните правила и услови. FPAFF319LC

  ***За гостите во ЕУ, патничкото осигурување го презема Europ Assistance S.A., дејствувајќи преку својата филијала во Ирска. Europ Assistance S.A. е овластена од страна на Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) во Франција и е регулирана од страна на Централната банка на Ирска за спроведување на деловните правила. Патничкото осигурување го нуди осигурителниот посредник Aon Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros S.A.U. со помош на Airbnb Marketing Services S.L.U. во улога на надворешен соработник. Седиштето на Aon се наоѓа на C/ Rosario Pino, no. 14-16, C.P. 28020 во Мадрид, Шпанија. Аон е регистриран во Трговскиот регистар на Мадрид на лист М-19857, том 1577, страница 122, даночен идентификациски број А-28109247 и е регистриран во Регистарот на дистрибутери на осигурување и реосигурување на Генералниот директорат за осигурување и пензиски фондови под број Ј-0107. AON има осигурување за финансиски капацитет и граѓанска одговорност утврдени во шпанскиот кралски декрет – закон 3/2020. Придобивките и услугите на полисата за осигурување се опишани во општи црти и подлежат на одредени услови и исклучоци.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  • Патничкото осигурување им исплаќа на гостите до 100% од трошоците за резервацијата на Airbnb кога откажуваат од причини кои се покриени со полисата

  • Гостите во САД, Обединетото Кралство и осум земји во Европа можат да додадат патничко осигурување кога резервираат сместување.

  Airbnb
  1 јун. 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми