Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правни услови

Услови за ваучерот од Airbnb

Следниве „Правила и услови“ важат за ваучерите за користење на платформата на Airbnb („Ваучери од Airbnb“). Другите предвидени дополнителни услови, заедно со ваучерот, се однесуваат и на вашето користење на ваучерите од Airbnb. Ваучерите од Airbnb се за еднократна употреба и парите за нив не се враќаат. Ваучерите не можат да се заменат за готовина, подарок картички, ниту пак да се применат на претходни купувања и не можат да се префрлат или комбинираат со друга понуда, ваучер или попуст. Airbnb го задржува правото на каков било правен лек, вклучувајќи го и поништувањето на овој ваучер во случаи на сомнеж за измама, злоупотреба или прекршување на нашите „Услови за користење“, „Услови за користење на плаќања“ или во случај на технички грешки. Погледнете подолу за дополнителни услови за одредени ваучери за повторно резервирање.

Ваучери за повторно резервирање

Како дел од AirCover, кога домаќинот неочекувано ќе ја откаже резервацијата или друг проблем со резервацијата ќе го наруши престојот, Airbnb може да ви издаде ваучер за повторно резервирање. Ваучерот важи само за престои чиј датум на пристигнување е во рок од една година од датумот на издавање на ваучерот.

Ваучерите за повторно резервирање истекуваат 30 дена по издавањето. За повеќе информации, погледнете ја пораката од Airbnb за датумот на истекување на ваучерот. Купоните за повторно резервирање може да се користат само за резервација на сместување чија вредност (без даноци или надоместоци) е еднаква или поголема од вредноста на ваучерот за повторно резервирање.Поврзани статии