Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правни услови
Гостин

Програма за поддршка на гостите во врска со околностите предизвикани од COVID

Објавена во јануари 2022 г., програмата на Airbnb за поддршка на гостите во врска со околностите предизвикани од COVID (во продолжение: „програмата“) беше воспоставена за да им помогне на гостите чии резервации за сместување се нарушени поради неодамнешните владини ограничувања за патување поврзани со COVID опишани подолу.

Airbnb со задоволство ја финансира оваа програма со 20 милиони американски долари, кои ќе бидат доделени по наша дискреција за да им помогнеме на гостите да се соочат со овие вонредни предизвици. Програмата ќе заврши кога ќе бидат доделени сите средства од програмата, или на 30 април 2022 година, што и да се случи прво.

Околностите покриени со „Полисата за непредвидени околности“ на Airbnb не ги исполнуваат условите од оваа програма (вклучувајќи ги и случаите кога гостинот е болен од COVID-19).

Откажани резервации кои ги исполнуваат условите

Откажаните резервации мора да го исполнуваат секој од следниве критериуми:

 • Резервација за сместување со датум на пристигнување на или по 1 декември 2021 година;
 • Откажано од гостинот (a) на или по 1 декември 2021 г., (б) пред пријавувањето и во рок од 45 дена од пријавувањето и (в) на или пред датумот на завршетокот на програмата; и
 • Откажано поради ограничување на патувањето воведено од владата по моментот на резервирање.

Видови на владини ограничувања за патување кои се покриени со програмата

Покриени се само следниве ограничувања за патување поврзани со COVID:

 • Затворање на границата, засолниште на местото на кое се наоѓате или карантин во рамките на која се забрануваат:
  • сите патувања што не се поврзани со патувањето до дестинацијата на гостинот и не се неопходни, или
  • сите патувања кон друго место од локацијата од која поаѓа гостинот и кои не се неопходни;
 • Нов или продолжен услов дека сите патници од локацијата од која поаѓаат мора да бидат во карантин или да се самоизолираат по пристигнувањето на дестинацијата.

Ова вклучува ситуации кога за време на резервирањето постоел услов за карантин на дестинацијата, но бил проширен или продолжен по резервирањето и пред датумот на пријавување. На пример, ако барањето за 7-дневен карантин на дестинацијата било на сила во моментот на резервирањето, но подоцна било продолжено на 14 дена, резервацијата може да ги исполнува условите.

Овде не спаѓаат ситуации кога условот за карантин или самоизолација се однесува само на некој конкретен гостин (или група гости), а не на сите патници кои не патуваат од неопходни причини од локацијата од која поаѓаат. Исто така, не вклучува ситуации кога гостинот треба да биде во карантин или да се самоизолира на локацијата од која поаѓа пред да отпатува на својата дестинација (на пример, бидејќи се смета дека бил во близок контакт со лице позитивно на COVID-19).

Имајте предвид дека програмата важи само за ограничувања за патување што не важеле во моментот кога е направена резервацијата. На пример, ако гостин кој патува во Израел направи резервација во октомври – пред Израел да почне да го ограничува патувањето во странство поради Омикрон – со датум на пријавување во декември, резервацијата ќе ги исполнува условите од оваа програма. Меѓутоа, ако тие ограничувања за патување веќе важеле во моментот кога гостинот го резервирал сместувањето, нема да ги исполнува условите за помош во рамките на програмата.

Видови резервации кои не ги исполнуваат условите

Следниве резервации не ги исполнуваат условите за помош во рамките на програмата:

 • Резервации од категоријата Airbnb Luxe.
 • Резервации на Airbnb за деловни корисници.
 • Резервации на доживувања.
 • Резервации од гости чија земја на живеење е континентална Кина.

Како се поднесува барање за помош

Ако резервацијата ги исполнува горенаведените критериуми за исполнување на условите, гостинот може да контактира со нашиот деноноќен тим за „Поддршка на заедницата“ и од него ќе се бара да обезбеди информации што ќе докажат дека ги исполнува условите. Барањето за помош мора да го добиеме во рок од 90 дена од датумот на откажување на резервацијата.

Ако дознаеме за каква било измама, лага или друго прекршување на нашите „Услови за користење“ или „Условите за плаќање“, Airbnb го задржува правото да одбие барање, да ја повлече помошта, да ја суспендира или да трајно да ја деактивира сметката на гостинот или да преземе други соодветни правни дејства.

Вид на достапна помош

Ако средствата од програмата се сѐ уште достапни и ако утврдиме дека резервацијата ги исполнува условите за помош, гостинот кој ќе резервира ќе може да добие ваучер за патување за еднократна употреба во износ од 50% од неповратниот дел од резервацијата. На пример, ако гостинот откаже резервација со вредност од 500 долари и му бидат вратени 250 долари според правилата за откажување на домаќинот, ќе може да добие ваучер за патување во износ од 125 долари (50% од неповратниот дел). Тоа нема да влијае на исплатата на домаќинот за резервацијата.

Airbnb очекува да ги прегледа барањата по редоследот по кој ги добиваме. Сите ваучери за патување издадени во рамките на оваа програма зависат од достапноста на средствата во рамките на програмата.

Кога ќе го добиете ваучерот за патување

Ако утврдиме дека резервацијата ги исполнува условите за помош, а средствата од програмата се сѐ уште достапни, ваучерот за патување треба да пристигне на сметката на гостинот во рок од 7 до 10 работни дена. Гостите може да ги видат ваучерите за патување во делот „Профил > Подесувања на сметката > Плаќања и исплати > Кредити и ваучери“.

Барање за повеќе ваучери за патување

Ако гостинот има повеќе од една резервација што ги исполнува условите, може да поднесе барање за секоја резервација што ги исполнува условите. Airbnb го задржува правото да го ограничи бројот на ваучери за патување издадени на еден гостин во рамките на програмата.

Услови за ваучери за патување

Ваучерот е за еднократна употреба, за него не може да се добијат повратни средства и може да се искористи само за резервација на сместување со датум на пријавување на или пред 30 декември 2023 г. Важи само за резервација на сместување на Airbnb. Ако гостинот откаже резервација која е направена со ваучер, ваучерот веќе нема да важи. Ваучерот не може да се замени за готовина или за подарок картички, ниту пак да се примени на претходни купувања и не може да се префрли или комбинира со друга понуда, ваучер или попуст. Airbnb го задржува правото на каков било правен лек, вклучувајќи го и поништувањето на овој ваучер во случаи на сомнеж за измама, злоупотреба или прекршување на нашите „Услови за користење“ или „Услови за користење на плаќања“ или во случај на технички грешки.

Како функционира програмата

Airbnb ја воспостави програмата за поддршка на гостите во врска со околностите предизвикани од COVID-19 за да ѝ помогне на нашата заедница на гости за време на неодамнешниот пораст на бројот на случаи на COVID-19 низ целиот свет. За сите аспекти на програмата одлучуваме ние, по наше дискреционо право, вклучувајќи го и исполнувањето на условите од гостите. Одлуките на Airbnb во рамките на програмата се конечни и обврзувачки за гостите, но не влијаат на други договори или законски права што може да ги имаат, како што се „Правилата за враќање на парите на гостите“, „Полисата за непредвидени околности“ или правилата за откажување на домаќинот за резервацијата. Нема никакви измени во однос на правата што гостинот ги има за започнување правна постапка.

На оваа страница може да ги најдете најновите детали за програмата, а ние ќе објавиме и известување кога програмата ќе заврши. Само резервациите откажани на или пред крајниот датум на програмата ќе ги исполнуваат условите за помош. Бидејќи пандемијата продолжува да се развива и околностите се менуваат, ќе ја следиме програмата и може да ја продолжиме, паузираме, измениме или прекинеме програмата по наше дискреционо право.

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се