Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила на заедницата

Што се очекува од домаќините и нивните сместувања

Секој домаќин треба да ги исполни овие основни стандарди за неговите гости да имаат удобно и сигурно доживување.

Што не дозволуваме

  • Угостување без дозвола и/или соодветни лиценци: Airbnb бара сите домаќини да бидат овластени да угостуваат и домаќините да ги почитуваат сите важечки закони.
  • Несигурна комуникација: домаќините треба да одговараат и да бидат подготвени да одговараат на прашања од гостите или Airbnb во разумен временски период и да ги следат сите неопходни чекори од Airbnb за да ги решат проблемите.
  • Неточни огласи: имотот, локацијата, видот на сместувањето, нивото на приватност и удобностите на домаќинот треба точно да го одразуваат она што е напишано во описот на сместувањето при резервирањето. Домаќините може да ги прилагодат деталите за прифатена резервација само ако гостинот се согласи.
  • Небезбедни сместувања: домаќините мора да се погрижат секое сместување да може да се заклучи на главниот влез, а за сите главни влезови треба да бидат обезбедени клучеви или кодови за пристап.
  • Несигурно пријавување: домаќините мора на гостите да им ги обезбедат точните информации за пристап до нивното сместување при пријавувањето (на пример: соодветни кодови за пристап, јасни насоки). Домаќините кои планираат да се сретнат со гостите при пријавувањето мора да се погрижат да бидат присутни во договореното време. Употребата на сефови за клучеви или влезни кодови мора да остане безбедна (на пример: промена на кодовите помеѓу резервациите).
  • Нечисти сместувања: имотот на домаќинот не смее да има познати опасности по здравјето (на пример: мувла, штетници), мора да исполнува висок стандард за чистота и да се чисти помеѓу престоите.
  • Небезбедни сместувања: домаќините мора да се погрижат сместувањата или доживувањата да немаат непријавени опасности по безбедноста (на пример: блокирани излези за пожар, ризици од струен удар, отров за стаорци). Домаќините мора да ги отстранат сите опасности по безбедноста ако се пријавени од гостин или од Airbnb.
  • Арбитража: не е дозволено користење трета страна за резервирање хотелско сместување или сместување на трета страна и негово огласување на Airbnb со повисока цена. Домаќините мора да се придржуваат до одредени правила за имотите со поделена сопственост или слични видови сместувања кога размислуваат дали да го огласат своето сместување на Airbnb или не.
  • Експлоатација на животни: во нашата заедница нема место за сместувања или доживувања во кои се експлоатираат животни (на пример: зоолошки градини покрај патот, доживувања со лов на диви животни како трофеи). Домаќините мора да ги исполнуваат упатствата на Airbnb за благосостојба на животните.

Дознајте повеќе за основните правила за домаќини.

Тука сме да ви помогнеме

Ако посведочите или доживеете однесување што е спротивно на нашите правила, известете нѐ.

Иако овие упатства не ги покриваат сите можни случаи, тие се создадени како општи насоки за правилата на Airbnb заедницата.

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се