Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила на заедницата

Правила за авторски права

Оваа статија е автоматски преведена.

Известување за прекршување на авторските права

Airbnb Ireland UC („Airbnb“) ги почитува правата на интелектуалната сопственост на другите и очекува и неговите корисници да го сторат истото.

Политиката на Airbnb, во соодветни околности и по своја дискреција, е да ја оневозможи и/или да ја прекине сметката или пристапот на корисниците кои постојано кршат или постојано им се наплаќаат за прекршување на авторските права или другите права на интелектуалната сопственост на други лица. Airbnb ќе одговори на тврдењата за прекршување на авторските права извршено користејќи ја веб-страницата на Airbnb и мобилната апликација („Веб-страницата и апликацијата“) кои се пријавени на Airbnb Ireland UC следејќи ги овие правила.

Ако сте сопственик на авторски права или сте овластени да дејствувате во име на таков, пријавете го наводното прекршување на авторските права што се одвива на или преку веб-страницата и апликацијата со пополнување на следново известување за наведен прекршок и доставете го на Airbnb Ireland UC како што е опишано подолу. По приемот на известувањето како што е опишано подолу, Airbnb ќе преземе какви било дејства, по своја дискреција, смета дека е соодветно, вклучувајќи и отстранување на оспорениот материјал од веб-страницата и апликацијата.

Известување за прекршување на законот за авторски права („Известување“)

  1. Идентификувајте го конкретното дело заштитено со авторски права за кое тврдите дека е прекршено или - ако повеќе дела се покриени со ова известување - може да наведете претставничка листа на дела за кои тврдите дека се прекршени.
  2. Идентификувајте го материјалот за кој тврдите дека е прекршен (или да бидете предмет на прекршочна активност) и кој треба да се отстрани или пристапот до кој треба да се оневозможи, а информациите се разумно доволни за да ни дозволат да го лоцираме материјалот, вклучувајќи ја и минималната, ако е применлива, URL-адресата на линкот прикажан на страницата и апликацијата каде што може да се најде таков материјал.
  3. Наведете ја вашата поштенска адреса, телефонскиот број и, ако е достапна, адреса на е-пошта.
  4. Вклучете ги двете од следниве изјави во делот на известувањето:
    • „Со ова наведувам дека добронамерно верувам дека спорната употреба на материјалот за авторски права не е овластена од сопственикот на авторските права, неговиот агент или законот (на пр., како фер употреба).“
    • „Со ова наведувам дека информациите во ова известување се точни и, под казна за ветување, дека јас сум сопственикот или овластен да дејствувам во име на сопственикот, на авторските права или на ексклузивно право според авторските права што наводно е прекршено.“
  5. Наведете го вашето целосно законско име и вашиот електронски или физички потпис.

Доставете го ова известување, со сите завршени предмети, на Airbnb Ireland UC:

Airbnb Ireland UC

c/o copyright@airbnb.com

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се