Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Осигурување за патување и COVID-19

  Кога купувате полиса за патничко осигурување, погрижете се внимателно да разгледате што е покриено. Исто така, разгледајте ги правилата, условите и исклучоците на полисата, бидејќи покритието, плановите и давателите на услуги се разликуваат низ целиот свет.

  Една важна работа: со патничкото осигурување обично не се покриени „предвидливи настани“ или настани за кои може разумно да се очекува дека ќе се случат, дури и ако таквите настани спаѓаат во покриените причини. COVID-19 може да се смета за предвидлив настан и најверојатно не е покриен со повеќето полиси за патничко осигурување.

  Имаме информации за патничкото осигурување, како и од каде може да се купи, но овие информации се само за информативни цели.

  Со ситни букви: во моментов, Airbnb не нуди патничко осигурување и не ги поддржува производите или услугите на ниту една компанија, агент или брокер за патничко осигурување.

  Ја добивте помошта што ви беше потребна?

  Поврзани статии