Прескокни на содржина
  Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Дали патничкото осигурување ги покрива побарувањата поврзани со корона вирусот (COVID-19)?

  Забелешка: овие информации се даваат само за општи информативни цели и не треба да се сметаат за правен совет. Ве молиме да се воздржите од постапување според нив без прво да побарате правен или стручен совет. Airbnb не нуди патничко осигурување и не ги поддржува производите или услугите на ниту една компанија, агент или брокер за патничко осигурување.

  Ако сте купиле патничко осигурување пред појавата на новиот корона вирус (COVID-19), внимателно разгледајте ја вашата полиса. Со патничкото осигурување обично не се покриени „предвидливи настани“, односно настани кои веќе започнале или за кои може разумно да се очекува дека ќе се случат. Познатите или предвидливите околности, како што се COVID-19 и стравот од патување поради COVID-19, најверојатно се исклучени од повеќето полиси. Сепак, може да има достапно покритие ако навистина се разболите или сте ставени во карантин.

  Ако вашето патување сѐ уште не започнало, може да има одредени достапни покритија. Можеби ќе можете да купите и план за „Откажување поради која било причина“ (CFAR) со којшто можеби ќе ви се надоместат трошоците ако патувањето е откажано поради која било причина, вклучувајќи го и COVID-19. Може да има и други достапни планови за покритие во случај да морате да го откажете патувањето поради причини што не ги контролирате, како на пример болест или загуба на работно место.

  Каде да купите патничко осигурување

  Може да купите патничко осигурување директно преку веб-страницата на компанијата за патничко осигурување, преку даватели на услуги за превоз, како што се авиокомпаниите и компаниите за изнајмување автомобили или преку агрегатор за патничко осигурување со кој се собираат планови од многубројни различни компании на едно место.

  Дознајте повеќе за патничкото осигурување.

  Ја добивте помошта што ви беше потребна?
  Поврзани статии