Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила

Наплата и исплата на даноци за престој од страна на Airbnb во Пенсилванија

State of Pennsylvania

Guests who book Airbnb listings that are located in the State of Pennsylvania will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Pennsylvania Hotel Occupancy Tax: 6% of the listing price including any cleaning fee and guest fee for reservations 29 nights and shorter that are in the State of Pennsylvania. For detailed information, visit the Pennsylvania Department of Revenue website.
 • Local Sales Tax Collected by the State: 1% of the listing price including any cleaning fee and guest fee for reservations 29 nights and shorter. The State administers 2 Local Sales Taxes: Allegheny County and Philadelphia County. For detailed information, visit the Pennsylvania Department of Revenue website.

Adams County

Guests who book Airbnb listings that are located in Adams County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Adams County Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information visit the Adams County Treasurer website.

Allegheny County

Guests who book Airbnb listings that are located in Allegheny County will pay the following tax as part of their reservation:

 • Allegheny County Hotel Room Rental Tax: 7% of the listing price including any cleaning fee and guest fee for reservations 29 nights and shorter. For detailed information visit the Allegheny County Treasurer website.

Armstrong County

Guests who book Airbnb listings that are located in Armstrong County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Beaver County

Guests who book Airbnb listings that are located in Beaver County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, reservations 29 nights and shorter. For detailed information, visit the Beaver County Treasurer's Office website.

Bedford County

Guests who book Airbnb listings that are located in Bedford County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Tax: 2% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Bedford County Treasurer website.

Berks County

Guests who book Airbnb listings that are located in Berks County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Berks County Hotel Tax website.

Blair County

Guests who book Airbnb listings that are located in Blair County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Bradford County

Guests who book Airbnb listings that are located in Bradford County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Bucks County

Guests who book Airbnb listings that are located in Bucks County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Bucks County Hotel Lodging and Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Bucks County Treasurer website.

Butler County

Guests who book Airbnb listings that are located in Butler County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Butler County Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fee for reservations 29 nights and shorter. For detailed information, visit the Butler County Treasurer website.

Cambria County

Guests who book Airbnb listings that are located in Cambria County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Cameron County

Guests who book Airbnb listings that are located in Cameron County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Carbon County

Guests who book Airbnb listings that are located in Carbon County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Carbon County Hotel Room Tax: 3% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Carbon County Treasurer website.

Centre County

Guests who book Airbnb listings that are located in Centre County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Centre County Hotel Room Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Centre County Treasurer website.

Chester County

Guests who book Airbnb listings that are located in Chester County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Chester County Hotel Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Chester County Treasurer website.

Clarion County

Guests who book Airbnb listings that are located in Clarion County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Tax: 3% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Clarion County Hotel Tax website.

Clearfield County

Guests who book Airbnb listings that are located in Clearfield County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Clinton County

Guests who book Airbnb listings that are located in Clinton County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Columbia County

Guests who book Airbnb listings that are located in Columbia County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Crawford County

Guests who book Airbnb listings that are located in Crawford County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the State of Pennsylvania County Hotel Tax Rates website.

Cumberland County

Guests who book Airbnb listings that are located in Cumberland County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

Dauphin County

Guests who book Airbnb listings that are located in Dauphin County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Dauphin County Hotel Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Dauphin County Treasurer website.

Delaware County

Guests who book Airbnb listings that are located in Delaware County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel-Motel Tax: 3% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Delaware County Hotel-Motel Tax website.

Elk County

Guests who book Airbnb listings that are located in Elk County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Elk County Treasurer's website.

Erie County

Starting June 1, 2019, guests who book Airbnb listings that are located in Erie County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 7% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Erie County Hotel Tax website.

Fayette County

Guests who book Airbnb listings that are located in Fayette County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Excise Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Fayette County Hotel Excise Tax website.

Forest County

Guests who book Airbnb listings that are located in Forest County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Excise Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Forest County website.

Franklin County

Guests who book Airbnb listings that are located in Franklin County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Franklin County tax information website.

Greene County

Guests who book Airbnb listings that are located in Greene County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Huntingdon County

Guests who book Airbnb listings that are located in Huntingdon County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Indiana County

Guests who book Airbnb listings that are located in Indiana County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Jefferson County

Guests who book Airbnb listings that are located in Jefferson County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Juniata County

Guests who book Airbnb listings that are located in Juniata County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, reservations 29 nights and shorter. For detailed information, visit the Juniata County, PA website.

Lackawanna County

Guests who book Airbnb listings that are located in Lackawanna County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Lackawanna County Hotel Room Rental Tax: 7% of the listing price including any cleaning fee for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Lackawanna County website.

Lancaster County

Guests who book Airbnb listings that are located in Lancaster County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 3.9% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Lancaster Countyt Hotel Tax website.
 • Hotel Excise Tax: 1.1% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Lancaster Countyt Hotel Tax website.

Lawrence County

Guests who book Airbnb listings that are located in Lawrence County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Lawrence County Treasurer's website.

Lebanon County

Guests who book Airbnb listings that are located in Lebanon County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Lebanon County Treasurer's Office website.

Lehigh County

Guests who book Airbnb listings that are located in Lehigh County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 4% of the listing price including any cleaning fee for reservations 30 nights and shorter in Lehigh County. For detailed information, visit the Lehigh County Fiscal Office website.

Luzerne County

Guests who book Airbnb listings that are located in Luzerne County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fee for reservations 29 nights and shorter in Luzerne County. For detailed information, visit the County Treasurer website.

Lycoming County

Guests who book Airbnb listings that are located in Lycoming County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Occupancy Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Lycoming County Government website.

McKean County

Guests who book Airbnb listings that are located in McKean County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Excise Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, reservations 60 nights and shorter. For detailed information, visit the McKean County website.

Mercer County

Guests who book Airbnb listings that are located in Mercer County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Mifflin County

Guests who book Airbnb listings that are located in Mifflin County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Monroe County

Guests who book Airbnb listings that are located in Monroe County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Monroe County Hotel Excise Tax: 3% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Monroe County Treasurer website.

Montgomery County

Guests who book Airbnb listings that are located in Montgomery County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Occupancy Tax: 4% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Montgomery County Treasury Department website.

Montour County

Guests who book Airbnb listings that are located in Montour County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, reservations 60 nights and shorter. For detailed information, visit the Montour County, PA website.

Northampton County

Guests who book Airbnb listings that are located in Northampton County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 4% of the listing price including any cleaning fees, for reservations up to a maximum of 29 nights. For detailed information, visit the Northampton County Hotel Tax website.

Northumberland County

Guests who book Airbnb listings that are located in Northumberland County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Pike County

Guests who book Airbnb listings that are located in Pike County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Pike County Hotel Room Rental Excise Tax: 3% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Pike County website.

Potter County, PA

Guests who book Airbnb listings that are located in Potter County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Schuylkill County

Guests who book Airbnb listings that are located in Schuylkill County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Snyder County

Guests who book Airbnb listings that are located in Snyder County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Somerset County

Guests who book Airbnb listings that are located in Somerset County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Somerset County Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Somerset County Treasurer website.

Sullivan County

Guests who book Airbnb listings that are located in Sullivan County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Susquehanna County

Guests who book Airbnb listings that are located in Susquehanna County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 3% of the listing price including any cleaning fees for reservations 29 nights and shorter. For detailed information, visit the Susquehanna County Treasurer's website.

Tioga County

Guests who book Airbnb listings that are located in Tioga County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Excise Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Tioga County Treasury Department website.

Union County

Guests who book Airbnb listings that are located in Union County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Union County Hotel Tax website.

Venango County

Guests who book Airbnb listings that are located in Venango County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Warren County

Guests who book Airbnb listings that are located in Warren County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Hotel Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Warren County Hotel Tax website.

Washington County

Guests who book Airbnb listings that are located in Washington County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

Wayne County

Guests who book Airbnb listings that are located in Wayne County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Wayne County Room Rental Excise Tax: 3% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Wayne County Treasurer website.

Westmoreland County

Guests who book Airbnb listings that are located in Westmoreland County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Room Rental Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the Westmoreland County Hotel Rental Tax website.

Wyoming County

Guests who book Airbnb listings that are located in Wyoming County, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

York County

Guests who book Airbnb listings that are located in York County, PA will pay the following tax as part of their reservation:

 • Hotel Excise Tax: 5% of the listing price including any cleaning fees, for reservations 30 nights and shorter. For detailed information, visit the York County Hotel Tax website.

Philadelphia

Guests who book Airbnb listings that are located in Philadelphia, PA will pay the following taxes as part of their reservation:

 • Philadelphia Hotel Room Rental Tax: 8.5% of the listing price including any cleaning fee and guest fee for reservations 30 nights and shorter. 8.5% is the tax rate imposed by the City and County of Philadelphia (the tax jurisdictions are one and the same). For detailed information, visit the City of Philadelphia website.

Find out more about how occupancy tax collection and remittance by Airbnb works.

Note: Hosts located in these areas are responsible for assessing all other tax obligations, including state and city jurisdictions. Hosts with listings in these areas should also review their agreement with Airbnb under the Terms of Service and familiarize themselves with the Occupancy Tax provisions which allow us to collect and remit taxes on their behalf and explains how the process works. Under those provisions, hosts instruct and authorize Airbnb to collect and remit Occupancy Taxes on their behalf in jurisdictions where Airbnb decides to facilitate such collection. If a host believes applicable laws exempt the host from collecting a tax that Airbnb collects and remits on the host's behalf, the host has agreed that, by accepting the reservation, the host is waiving that exemption. If a host does not want to waive an exemption the host believes exists, the host should not accept the reservation.

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се