Прескокни на содржина
  Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Известување за COVID-19
  За да ги најдете опциите за откажување и враќање на парите, изберете резервација од страницата „Патувања“. Нашата „Полиса за непредвидени околности“ важи само за одредени резервации. Даваме новости на 1-ви и 15-ти секој месец.

  Кои совети за безбедност ќе им бидат од корист на домаќините на сместувања?

  Да се биде домаќин на сместување значи да се има одредена одговорност. Еве некои информации со кои сакаме да ви помогнеме и да ве поддржиме.

  Комуницирајте внимателно

  Секогаш плаќајте и комуницирајте преку Airbnb. Користете го системот за пораки на Airbnb за да ги запознаете гостите и да споделите очекувања за патувањето или за вашиот простор.

  Разгледајте ги профилите и рецензиите на вашите потенцијални гости и барајте потврдени телефонски броеви, поврзани социјални мрежи и препораки. Ако потенцијалните гости немаат никакви проверки на профилот, може да побарате од нив да извршат неколку.

  Верувајте ѝ на интуицијата: ако не се чувствувате пријатно во врска со некоја резервација, не ја прифаќајте.

  Пополнете ги „Куќниот ред“ и „Упатството за користење на куќата“

  Ако ги пополните „Куќниот ред“ и „Упатството за користење на куќата“, ќе им помогнете на гостите да знаат што да очекуваат. Вклучете сѐ што би сакале луѓето да знаат пред да резервираат. На пример, дали (или каде) е дозволено пушење, дали има одредени простории каде влезот е забранет, лозинката за безжичниот интернет и дали гостите треба да ги собујат чевлите пред да влезат.

  Ако во вашиот регион има природна непогода и би сакале да помогнете примајќи луѓе на кои им е потребно итно сместување, може бесплатно да го огласите вашиот простор.

  Имајте осигурување

  Програмата „Осигурување за заштита на домаќинот“ на Airbnb обезбедува покритие за примарна одговорност во износ до 1 000 000 американски по настан во случај на жалба од трета страна за телесна повреда или оштетување на имотот поврзано со престој преку Airbnb.

  Исто така, разговарајте со осигурителната компанија за додавање на дополнителна заштита со сопствено осигурување за изнајмувач или сопственик на дом.

  Поставете барања за вашето сместување

  Може да побарате од гостите да извршат одредени проверки пред да резервираат, како што е „Проверена идентификација“.

  Додавањето безбедносен депозит за вашето сместување може да ви помогне да се заштитите во случај на незгода, како истурено вино на тепихот.

  Прочитајте ги статиите за „Одговорно угостување“ на Airbnb

  Ги поттикнуваме домаќините внимателно да размислат за своите одговорности. Угостувањето нуди богато искуство, но носи одредено ниво на посветеност. Составивме статии за одговорно угостување што може да ви помогнат да почнете да учите што е потребно за да бидете домаќин во вашиот регион.

  Запомнете: во итен случај или ако личната безбедност ви е загрозена, веднаш контактирајте ја локалната полиција или итните служби.

  Поврзани статии
  Ја добивте помошта што ви беше потребна?