Прескокни на содржина
  Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Известување за COVID-19
  За да ги најдете опциите за откажување и враќање на парите, изберете резервација од страницата „Патувања“. Нашата „Полиса за непредвидени околности“ важи само за одредени резервации. Ако датумот на пристигнување ви е по 15 септември, проверете тука повторно на 15 август 2020 г. за новости.

  Како да создадам доживување?

  Поднесете доживување кое би сакале да го угостувате на airbnb.com/host/experiences.

  Откако ќе го поднесете доживувањето, вообичаено релативно брзо ви одговараме дали е погодно за Airbnb. Понекогаш одговорот знае да стигне побавно, зависно од активностите кои ги содржи вашето доживување.

  Ја добивте помошта што ви беше потребна?