Прескокни на содржина
    Одете напред за да пристапите до предложените резултати

    Како да создадам доживување?

    Поднесете доживување кое би сакале да го угостувате на airbnb.com/host/experiences.

    Откако ќе го поднесете доживувањето, вообичаено релативно брзо ви одговараме дали е погодно за Airbnb. Понекогаш одговорот знае да стигне побавно, зависно од активностите кои ги содржи вашето доживување.

    Ја добивте помошта што ви беше потребна?