Прескокни на содржина
  Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Полиса за непредвидени околности

  Белешка: Оваа статија не се однесува на околностите поврзани со пандемијата на корона вирусот (COVID-19). Прегледајте ја нашата статија за непредвидени околности поврзани со COVID-19 за да дознаете кои околности поврзани со COVID-19 се покриени и особено за ограничувањата на покритието за резервациите направени по 14 март 2020 г.

  Полисата важи за пријавувања на или по 19 јануари 2021 г. За пријавувањата по тој датум, ќе важи ажурираната полиса дадена подолу.

  На сила до: 19 јануари 2021 г.

  Како функционира

  Ако мора да откажете поради неочекувани околности што не зависат од вас, можеби ќе можеме да ви ги вратиме парите или да ве ослободиме од казните за откажувањето. Подолу е наведена листата на околности покриени со нашата „Полиса за непредвидени околности“. Пред да откажете, проверете дали околноста е вклучена во листата подолу и дали може да ја приложите потребната документација.

  Важно е да имате предвид дека откажувањата без казна се достапни само за непредвидени околности што ќе се случат пред официјалниот датум на пристигнување за вашата резервација. Освен тоа, нашата „Полиса за непредвидени околности“ не важи за резервации на Luxe или Luxury Retreats, коишто подлежат на одделни „Правила за враќање на парите на гостите за Luxe“.

  Околности за коишто е потребна документација

  Смрт на домаќин, гостин или кодомаќин, дополнителен гостин, член на потесното семејство или негувател. Ќе побараме да приложите еден од следниве документи:

  • Посмртница
  • Некролог
  • Новинарска статија во којашто е именувано починатото лице
  • Полициски извештај

  Неочекувана сериозна болест или повреда на домаќинот или на член на гостинската страна. Ќе побараме да приложите изјава од лекар што потврдува дека лицето не е во состојба да угостува или да патува поради неочекувана, сериозна болест или повреда. Изјавата мора да биде со датум по резервирањето и приложена во рок од 14 дена по откажувањето. Во овој момент, претходно постоечките услови што му се познати на корисникот во времето на резервирање не се опфатени од нашата „Полиса за непредвидени околности“.

  Обврски наложени од владата, вклучувајќи и поротничка должност, ограничувања за патување, појавување на суд или воена обврска. Ќе ви побараме да приложите копија од официјалното известување издадено по датумот на резервирање што го содржи името на лицето коешто ја исполнува обврската.

  Проблеми со непредвидено оштетување на имотот, одржувањето и удобностите на сместувањето на Airbnb поради што не е безбедно да се примаат гости или што ги спречува гостите да ги користат основните удобности, на пр., водоснабдување. Овде не спаѓаат планираните реновирања. Ќе побараме да ги приложите сите овие документи:

  • Доказ дека поправката е во тек
  • Проценка до кога ќе биде извршена поправката
  • Фактура за извршената поправка
  • Фотографии од оштетувањето

  Прекини во превозот поради кои не е можно да се патува до вашата дестинација, вклучувајќи затворање на патишта и откажување на летови онаму каде што не постојат алтернативни методи на патување. Овде спаѓаат затворања и откажувања предизвикани од природни непогоди како земјотрес или силно невреме. Ќе побараме да приложите известување за затворањето на патот или документација од авиокомпанијата дека летот е откажан и придружна документација којашто потврдува дека патувањето до вашата дестинација не е можно.

  Откажувања на возови, автобуси или траекти онаму каде што не биле достапни алтернативни патувања во истиот ден. Ќе побараме да приложите документација којашто јасно покажува дека превозникот не работел тој ден, како што е слика од екранот на веб-страницата на фирмата или линк до официјалната изјава од превозникот.

  Околности за коишто е потребен посебен преглед

  За овие околности не бараме документација, но нашиот специјализиран тим ќе го прегледа секој случај за да потврди дека сте директно засегнати.

  Резервации на Open Homes што биле откажани. Повеќе информации за Open Homes.

  Природни непогоди, терористичка активност и граѓански/политички немири што го спречуваат гостинот да патува до или од дестинацијата или што ја прави небезбедна за пречекување гости.

  Епидемија или болест што одеднаш засегнува регион или цела група на луѓе. Овде не спаѓаат постоечките болести поврзани со одреден регион, на пример маларијата во Тајланд или треската денга на Хаваи. Секое ажурирање на нашата полиса во врска со појавата на некоја болест и опсегот на примена на полисата ќе се утврдува според соопштенијата од Светската здравствена организација и локалните власти.

   Ограничувања за патување наложени од страна на влада, агенција за спроведување на законот или војска коишто го ограничуваат патувањето до или од локацијата на сместувањето или доживувањето.

   Совети за закани по сигурноста и безбедноста издадени за локацијата на сместувањето или доживувањето или за локацијата на поаѓање на гостинската страна.

   Прекини во основните комунални услуги коишто влијаат на локацијата на сместувањето или доживувањето.

   Измени во барањата за виза или пасош поради кои не е можно да се патува до дестинацијата. Овде не спаѓаат изгубените или истечени патни документи.

   Следни чекори

   Ако потврдите дека вашите околности ги исполнуваат горенаведените барања, прво откажете ги вашите резервации за сместување или Airbnb доживување. Ако вашата резервација спаѓа во признати непредвидени околности, ќе бидете известени дека таа се квалификува за откажување без казни и ќе добиете целосно враќање на парите ако сте гостин.

   Ако резервацијата не се квалификува автоматски, продолжете со откажувањето, а потоа контактирајте нѐ за да поднесете барање. Ќе ве водиме низ следните чекори од процесот, при што ќе треба да ги поднесете бараните документи и да почекате нашиот тим да го разгледа случајот. Барањата мора да се поднесат во рок од 14 дена по откажувањето.

   Белешка: „Полисата за непредвидени околности“ дадена подолу важи за сите пријавувања на или по 20 јануари 2021 г. За сите пријавувања пред 20 јануари 2021 г. ќе продолжи да важи постоечката полиса дадена погоре. Примената на полисата во однос на COVID-19 нема да се промени кога новата полиса ќе стапи на сила на 20 јануари 2021 г. и повеќето околности поврзани со COVID-19 и понатаму нема да бидат вклучени.

   Полиса за непредвидени околности

   Датум на стапување на сила: 20 јануари 2021 г.

   Преглед

   Во оваа „Полиса за непредвидени околности“ е објаснето како се постапува со откажувањата кога ќе искрснат непредвидени настани што не се во ваша контрола по резервирањето и поради коишто не можете или законски не смеете да ја завршите резервацијата. Полисата важи за резервации на сместувања и доживувања.

   Кога е можно откажување според полисата, таа ги заменува правилата за откажување на резервацијата. Гостите кои се погодени од настан опфатен со полисата може да ја откажат резервацијата и, во зависност од околностите, да добијат враќање на парите во готовина, кредит за патување и/или друга наплата. Домаќините кои се погодени од настан опфатен со полисата може да откажат без негативни последици, но, во зависност од околностите, нивните календари може да бидат блокирани на датумите на откажаната резервација.

   Кои настани се опфатени

   Поимот „Настан“ што се употребува во оваа полиса се однесува на следниве ситуации што се случуваат по резервирањето, не биле предвидени при резервирањето и го спречуваат или законски го забрануваат завршувањето на резервацијата.

   Промени во владините барања за патување. Неочекувани промени во барањата за виза или пасош наложени од владина агенција со коишто се спречува патување до дестинацијата. Овде не спаѓаат изгубените или истечени патни документи или други лични околности поврзани со овластувањето за патување на гостинот.

   Прогласени вонредни состојби и епидемии. Локални или национални вонредни состојби, епидемии, пандемии и вонредни состојби поврзани со јавното здравје прогласени од владата. Овде не спаѓаат ендемичните болести или болестите поврзани со одреден регион, на пример маларијата во Тајланд или треската денга на Хаваи.

   Владини ограничувања за патување. Ограничувања за патување наложени од владина агенција со кои се спречува или забранува патување до, престој во или враќање од локацијата на сместувањето. Овде не спаѓаат необврзувачки совети за патување и слични владини упатства.

   Воени дејства и други непријателски активности. Војни, непријателски активности, инвазии, граѓанска војна, тероризам, експлозии, бомбардирања, побуни, бунтови, востанија, граѓанска непослушност и граѓански немири.

   Природни непогоди. Природни непогоди, природни катастрофи, големи прекини на основни комунални услуги, вулкански ерупции, цунами и други тешки и несекојдневни настани поврзани со временските услови. Овде не спаѓаат временските или природните услови што се доволно чести за да бидат предвидливи на конкретната локација, на пример ураганите за време на сезоната на урагани во Флорида.

   Што не е опфатено

   Сѐ друго. Со полисата се опфатени само откажувања поради настаните опишани погоре. Сѐ останато не е вклучено. Во некои од примерите на ситуации за кои не е овозможено откажување според полисата спаѓаат: неочекувано разболување, болест или повреда; обврски кон владата како поротничка должност, појавување на суд или должности поврзани со војска; совети или други упатства од владата поврзани со патување (што не се забрана за патување); откажување или презакажување на настан за којшто била направена резервацијата и прекини во превозот што не се поврзани со настан опфатен со полисата, како на пример затворање на патишта, како и откажување на лет, воз, автобус и траект. Ако откажете резервација во овие случаи, вратениот износ ќе биде утврден според правилата за откажување што важат за резервацијата.

   Следни чекори

   Ако ве известиме или објавиме информации кои потврдуваат дека полисата важи за вашата резервација, следете ги упатствата за откажување што ќе ви ги дадеме. Кога ќе ве известиме или кога ќе објавиме информации во врска со тоа како се применува полисата, треба да имате опција да откажете според полисата така што ќе отидете на страницата „Патувања“ и ќе ја откажете засегнатата резервација. Ако сметате дека полисата важи за вашата резервација, но не сме ве известиле или не сме објавиле информации во врска со настанот, контактирајте нѐ за да ја откажете резервацијата. Во секој случај, треба да бидете подготвени да приложите документација којашто покажува како настанот влијаел на вас или на резервацијата.

   Ако имате прашања, контактирајте нѐ.

   Што друго треба да имате предвид

   Оваа полиса важи за сите резервации со датум на пријавување на или по датумот на стапување на сила. Оваа полиса не важи за резервации на Luxe или Luxury Retreats, коишто подлежат на одделни „Правила за враќање на парите на гостите за Luxe“.

   Поврзани статии
   Ја добивте помошта што ви беше потребна?