Прескокни на содржина
  Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Известување за COVID-19
  За да ги најдете опциите за откажување и враќање на парите, изберете резервација од страницата „Патувања“. Нашата „Полиса за непредвидени околности“ важи само за одредени резервации. Ако датумот на пристигнување ви е по 15 септември, проверете тука повторно на 15 август 2020 г. за новости.

  Што ако треба да откажам поради итен случај или неизбежна околност?

  Имајте предвид: оваа статија не се однесува на околностите поврзани со пандемијата на корона вирусот (COVID-19). Прегледајте ја нашата статија за непредвидени околности поради COVID-19 за да дознаете кои околности поврзани со COVID-19 се покриени, а особено за ограничувањата на покриеност за резервации направени по 14 март 2020 г.

  Како функционира

  Ако мора да откажете поради неочекувани околности што не зависат од вас, можеби ќе можеме да ви ги вратиме парите или да ве ослободиме од казните за откажувањето. Подолу е наведена листата на околности покриени со нашата „Полиса за непредвидени околности“. Пред да откажете, проверете дали околноста е вклучена во листата подолу и дали може да ја приложите потребната документација.

  Важно е да имате предвид дека откажувањата без казна се достапни само за непредвидени околности што ќе се случат пред официјалниот датум на пристигнување за вашата резервација. Освен тоа, нашата „Полиса за непредвидени околности“ не важи за резервации на Luxe или Luxury Retreats, коишто подлежат на одделни „Правила за враќање на парите на гостите за Luxe“.

  Околности за коишто е потребна документација

  Смрт на домаќин, гостин или кодомаќин, дополнителен гостин, член на потесното семејство или негувател. Ќе побараме да приложите еден од следниве документи:

  • Посмртница
  • Некролог
  • Новинарска статија во којашто е именувано починатото лице
  • Полициски извештај

  Неочекувана сериозна болест или повреда на домаќинот или на член на гостинската страна. Ќе побараме да приложите изјава од лекар што потврдува дека лицето не е во состојба да угостува или да патува поради неочекувана, сериозна болест или повреда. Изјавата мора да биде со датум по резервирањето и приложена во рок од 14 дена по откажувањето. Во овој момент, претходно постоечките услови што му се познати на корисникот во времето на резервирање не се опфатени од нашата „Полиса за непредвидени околности“.

  Обврски наложени од владата, како што се поротничка должност, забрани за патување, појавувања во суд или воена обврска. Ќе ви побараме да приложите копија од официјално известување издадено по датумот на резервирање што го содржи името на лицето коешто ја исполнува обврската.

  Проблеми со непредвидено оштетување на имотот, одржувањето и удобностите на Airbnb сместувањето поради што не е безбедно да се примаат гости или поради што гостите се спречени да ги користат основните удобности, на пр., водоснабдување. Овде не спаѓаат планираните реновирања. Ќе побараме да ги приложите сите овие документи:

  • Доказ дека поправката е во тек
  • Проценка до кога ќе биде извршена поправката
  • Фактура за извршената поправка
  • Фотографии од оштетувањето

  Прекини во превозот поради кои не е можно да се патува до вашата дестинација, вклучувајќи затворања на патишта и откажувања на летови онаму каде што не постојат алтернативни методи на патување. Овде спаѓаат затворања и откажувања предизвикани од природни непогоди, како земјотрес или силно невреме. Ќе побараме да приложите известување за затворањето на патот или документација од авиокомпанијата дека летот е откажан и придружна документација којашто потврдува дека патувањето до вашата дестинација не е можно.

  Откажувања на возови, автобуси или траекти онаму каде што не биле достапни алтернативни патувања во истиот ден. Ќе побараме да доставите документација којашто јасно покажува дека превозникот не работел тој ден, како што е слика од екранот на веб-страницата на фирмата или линк до официјалната изјава од превозникот.

  Околности за коишто е потребен посебен преглед

  За овие околности не бараме документација, но нашиот специјализиран тим ќе го прегледа секој случај за да потврди дека сте директно засегнати.

  Резервации на Open Homes што биле откажани. Повеќе информации за Open Homes.

  Природни непогоди, терористичка активност и граѓански/политички немири што го спречуваат гостинот да патува до или од дестинацијата или што ја прави небезбедна за пречекување гости.

  Епидемија или болест што одеднаш засегнува регион или цела група на луѓе. Овде не спаѓаат постоечките болести поврзани со одреден регион, на пример, маларијата во Тајланд или треската денга на Хаваи. Секое ажурирање на нашата полиса во врска со појавата на некоја болест и опсегот на примена на полисата ќе се утврдува според соопштенијата од Светската здравствена организација и локалните власти.

   Ограничувањата за патување наметнати од страна на влада, агенција за спроведување на законот или војска коишто го ограничуваат патувањето до или од локацијата на сместувањето или доживувањето.

   Совети за закани по сигурноста и безбедноста издадени за локацијата на сместувањето или доживувањето или за локацијата на поаѓање на гостинската страна.

   Прекини во основните комунални услуги коишто влијаат на локацијата на сместувањето или доживувањето.

   Измени во барањата за виза или пасош поради кои не е можно да се патува до дестинацијата. Овде не спаѓаат изгубените или истечени патни документи.

   Следни чекори

   Ако потврдите дека вашите околности ги исполнуваат горенаведените барања, прво откажете ги резервациите за сместување или Airbnb доживување. Ако вашата резервација спаѓа во признати непредвидени околности, ќе бидете известени дека таа се квалификува за откажување без казни и ќе добиете целосно враќање на парите ако сте гостин.

   Ако вашата резервација не се квалификува автоматски, продолжете со откажувањето на резервацијата, а потоа контактирајте нѐ за да поднесете барање. Ќе ве водиме низ следните чекори од процесот, при што ќе треба да ги поднесете бараните документи и да почекате нашиот тим да го разгледа случајот. Барањата мора да се поднесат во рок од 14 дена по откажувањето.

   Поврзани статии
   Ја добивте помошта што ви беше потребна?

   Најавете се за персонализирана поддршка

   Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
   Регистрирајте се