Понудете им бесплатни сместувања на луѓето во кризно време

Airbnb.org ги поддржува домаќините како вас во обезбедувањето привремено сместување за луѓето при итен случај, како природна непогода или бегалска криза.

Ќе ви покажеме како функционира оваа програма. Еве што ќе опфатиме:

  • Како да го понудам моето место?
  • Кој може да побара престој?
  • Како еден гостин се квалификува за сместување преку Airbnb.org?
  • Каква поддршка ќе имам како домаќин?