Здружени како глобална заедница

Донирајте денес за да финансирате привремено сместување за луѓе во кризни ситуации.

Помогнете ни да сместиме повеќе луѓе

Не можеме да знаеме кога може да избие голем конфликт или каде може да дојде до природна непогода. Сепак, во кризни ситуации, Airbnb.org сака да им помогне на луѓето да најдат сместување. Вашата поддршка ни помага да ја оствариме оваа клучна потреба.
Донирајте денес

Помогнете ни да сместиме повеќе луѓе

Не можеме да знаеме кога може да избие голем конфликт или каде може да дојде до природна непогода. Сепак, во кризни ситуации, Airbnb.org сака да им помогне на луѓето да најдат сместување. Вашата поддршка ни помага да ја оствариме оваа клучна потреба.
Донирајте денес

Помогнете ни да сместиме повеќе луѓе

Не можеме да знаеме кога може да избие голем конфликт или каде може да дојде до природна непогода. Сепак, во кризни ситуации, Airbnb.org сака да им помогне на луѓето да најдат сместување. Вашата поддршка ни помага да ја оствариме оваа клучна потреба.
Донирајте денес

Нашето влијание во 2022 г.

Во 2022 година, домаќините, донаторите, партнерите и посредниците на Airbnb.org ги здружија силите за да им помогнат на стотици илјади луѓе раселени поради конфликти и природни непогоди – нашата најуспешна година досега:
Повеќе од 140 000

гости кои биле сместени во 2022 г.

Гости помеѓу кои беа лица кои бегаат од Украина, авганистански бегалци и луѓе во САД кои се раселени поради природни непогоди.
1,5 милион

бесплатни ноќевања

Од 2012 година до денес, преку програмите на Airbnb.org се сместени вкупно 250 000 гости.
112

организации со кои соработувавме

Во 2022 година, 112 организации, вклучувајќи непрофитни организации и владини агенции, се вклучија во глобалната заедница на домаќини на Airbnb.org за да ги поддржат луѓето во кризни ситуации.

Целта на вашите донации

100% од вашата донација ќе одат за поврзување на гостите на Airbnb.org со бесплатно краткорочно сместување.
Како функционира донирањето?
Сместувањата се целосно бесплатни за гостите кои се пречекуваат во рамките на нашата програма. Airbnb.org никогаш не зема дел, така што секој долар што ќе го донирате им помага на луѓето да најдат сместување кога им е најпотребно.

Глобална мрежа на поддршка

Airbnb.org работи со непрофитни организации кои ги поврзуваат луѓето со привремени сместувања, ресурси и поддршка во кризни ситуации. Ние имаме слична цел: да им помогнеме на оние кои може да бидат занемарени во кризни ситуации.
Донирајте

Community Sponsorship Hub

Во 2022 година, Community Sponsorship Hub (Центарот за спонзорство на заедницата) им помогна на луѓето да формираат „спонзорски кругови“ за да ги пречекаат и поддржат авганистанските бегалци од кои многумина престојуваа кај домаќините на Airbnb.org кога пристигнаа во САД.

Community Sponsorship Hub

Во 2022 година, Community Sponsorship Hub (Центарот за спонзорство на заедницата) им помогна на луѓето да формираат „спонзорски кругови“ за да ги пречекаат и поддржат авганистанските бегалци од кои многумина престојуваа кај домаќините на Airbnb.org кога пристигнаа во САД.

Community Sponsorship Hub

Во 2022 година, Community Sponsorship Hub (Центарот за спонзорство на заедницата) им помогна на луѓето да формираат „спонзорски кругови“ за да ги пречекаат и поддржат авганистанските бегалци од кои многумина престојуваа кај домаќините на Airbnb.org кога пристигнаа во САД.

„Со кредитите за привремено сместување на Airbnb.org, спонзорските кругови можат да обезбедат првично сместување [за бегалците] и да се чувствуваат посигурно при пречекувањето новодојдени лица кои почнуваат да ги обновуваат своите животи во Америка.“

Сара Краузе, извршен директор, Community Sponsorship Hub

CORE

Домаќините на Airbnb.org ги сместија тимовите на CORE кои пристигнаа во Флорида за да помогнат по ураганот Ијан. Некои простори станаа и координативни центри и складишта за снабдување.

CORE

Домаќините на Airbnb.org ги сместија тимовите на CORE кои пристигнаа во Флорида за да помогнат по ураганот Ијан. Некои простори станаа и координативни центри и складишта за снабдување.

CORE

Домаќините на Airbnb.org ги сместија тимовите на CORE кои пристигнаа во Флорида за да помогнат по ураганот Ијан. Некои простори станаа и координативни центри и складишта за снабдување.

„Кога ќе се случи непогода, потребите не можат да чекаат, особено за маргинализираните заедници. Сместувањето од Airbnb.org за првите борбени линии на CORE беше од суштинско значење за да се обезбеди поддршка за спасување животи.“

Лаура Кансичио, потпретседател за партнерства и развој

EURORDIS

Откако почна руската инвазија, EURORDIS им помага на луѓето во Украина погодени од ретка болест да ја напуштат земјата и да најдат специјализирана нега и сместување.

EURORDIS

Откако почна руската инвазија, EURORDIS им помага на луѓето во Украина погодени од ретка болест да ја напуштат земјата и да најдат специјализирана нега и сместување.

EURORDIS

Откако почна руската инвазија, EURORDIS им помага на луѓето во Украина погодени од ретка болест да ја напуштат земјата и да најдат специјализирана нега и сместување.

„Партнерството со Airbnb.org е пример за програма за помош која ги зема предвид сложените потреби на семејствата со ретки болести кои не се секогаш разбрани.“

Јан Ле Кам, главен извршен директор на EURORDIS

Global Empowerment Mission

Во 2022 година, организацијата GEM (Global Empowerment Mission) соработуваше со Airbnb.org за преселување на африкански студенти од Украина и сместување на семејства со ниски приходи во Флорида кои се раселени поради ураганот Ијан.

Global Empowerment Mission

Во 2022 година, организацијата GEM (Global Empowerment Mission) соработуваше со Airbnb.org за преселување на африкански студенти од Украина и сместување на семејства со ниски приходи во Флорида кои се раселени поради ураганот Ијан.

Global Empowerment Mission

Во 2022 година, организацијата GEM (Global Empowerment Mission) соработуваше со Airbnb.org за преселување на африкански студенти од Украина и сместување на семејства со ниски приходи во Флорида кои се раселени поради ураганот Ијан.

„Преку програмата Airbnb.org, имаме можност да ја прошириме нашата помош уште повеќе и да им обезбедиме многу поголема сигурност на погодените.“

Мајкл Капони, основач и претседател, Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

Во 2022 година, Nova Ukraine склучи партнерство со Airbnb.org за да им помогне на луѓето кои бегаат од Украина да започнат нов живот во САД или Европа.

Nova Ukraine

Во 2022 година, Nova Ukraine склучи партнерство со Airbnb.org за да им помогне на луѓето кои бегаат од Украина да започнат нов живот во САД или Европа.

Nova Ukraine

Во 2022 година, Nova Ukraine склучи партнерство со Airbnb.org за да им помогне на луѓето кои бегаат од Украина да започнат нов живот во САД или Европа.

„Побарав помош од Nova Ukraine за да најдеме сместување за мене и мојот 4-годишен син. Веднаш добив одговор. Имавме резервација [платена од] Airbnb.org за цел месец!“

Наталија, гостин на Airbnb.org

Phineo

По инвазијата на Украина, Phineo и United for Ukraine им помогнаа на самохраните мајки, постарите лица и другите обесправени лица да најдат сместување во соседните земји.

Phineo

По инвазијата на Украина, Phineo и United for Ukraine им помогнаа на самохраните мајки, постарите лица и другите обесправени лица да најдат сместување во соседните земји.

Phineo

По инвазијата на Украина, Phineo и United for Ukraine им помогнаа на самохраните мајки, постарите лица и другите обесправени лица да најдат сместување во соседните земји.
„Финансиската и технолошката поддршка на Airbnb.org ни овозможи веднаш да одговориме на кризата со соодветна алатка, проверени домаќини и пристап до деноноќна линија за помош.“
Алина Носенко, раководител за стратешки партнерства, Phineo

Им благодариме на нашите партнери и посредници

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo