Чувството на припаѓање е во нашата срж

Нема чувство на припаѓање без разновидност и вклучување. За да создадеме свет каде што луѓето секаде ќе се чувствуваат како дома, мораме да преземеме вистински чекори за да изградиме работно место каде што сите се чувствуваат добредојдени и се слушаат сите гласови.

Полова припадност на глобално ниво во Airbnb

Полова припадност на глобално ниво во Airbnb

2018

2017


Полова припадност за САД во Airbnb

Полова припадност за САД во Airbnb

2018

2017


Расна и етничка припадност за САД во Airbnb

Расна и етничка припадност за САД во Airbnb

Лидерството се смета за ниво 11 или повисоко, а лидерот има најмалку еден директно подреден, кој не е привремено вработен, не работи со договор на дело и не е стажант.**
Техничкиот персонал ги опфаќа инженерскиот тим, тимовите за производи, дизајн, наука за податоци (аналитика) и информатичка технологија. Не ги вклучува извршните асистенти и координаторите на тимот.**
Инженерскиот тим ги вклучува сите во нашата организација на инженерство. Не ги вклучува извршните асистенти и координаторите на тимот.**

Able@

Able@ е група за поддршка на вработени со различни видливи и невидливи (не)можности и сè измеѓу, како и нашите сојузници. Able@ служи за инспирирање и зајакнување на членовите, истовремено вклучувајќи се во напорите за подигнување на свеста и подобрување на сместувањата за нашите уникатни потреби.

AirPride@

AirPride@ редовно се соочува со мисијата за зачувување на Airbnb како неверојатно место за работа на луѓето од заедницата ЛГБТК. Планираме социјални настани, волонтерски напори фокусирани на ЛГБТК и работиме на едуцирање на поширок дел од фирмата преку настани како „Гордост“ и внатрешни образовни панели.

Asians@

Asians@ е заедница на народи и културни групи од азиските и пацифичките острови (API) која нуди простор за поддршка и застапување. Настојуваме да се погрижиме сите членови да имаат чувство на припаѓање на Airbnb, како во компанијата, така и во нашата глобална заедница на домаќини и гости.

Black@

Black@ настојува сите членови да имаат чувство на припадност во Airbnb. Нудиме безбеден простор за состаноци каде вработените на Black и сојузниците може да разговараат за расната и етничката разновидност во однос на вработувањето, задржувањето и напорите на заедницата во Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ го слави различното потекло на вработените во Airbnb. Доселениците и локалните жители во нашата заедница на вработени се добредојдени да се здружат и да ги споделат искуствата, ресурсите и вистинските глобални перспективи за општа припадност.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ ги слави сличностите и различноста што нашата култура може да ги понуди. Се стремиме да ги образуваме, издигнеме и поддржиме нашите латиноамерикански заедници преку волонтерски настани, фиести, предавања и можности за контакти.

Natives@

Natives@ е создадена за да им даде силен глас на сите автохтони народи, северноамерикански Индијанци, членови на Првите нации, Инуити и Абориџини во заедницата на Airbnb. Ги одржуваме нашите култури во живот преку промовирање на свеста и заедничко славење, поттикнувајќи чувство на гордост за сите кои го споделуваат ова наследство.

Nerdettes@

Nerdettes@ е за жените во инженерството, науката за податоци и ITX! Одржуваме редовни состаноци за да ги споделиме нашите искуства и да се поддржуваме меѓусебно во отстранувањето на пречките, за да може сите да напредуваат. Придружете ни се на нашиот месечен заеднички ручек и претставете ѝ се на заедницата!

Parents@

Parents@ е група за поддршка на вработените со деца, посветена на градење култура која е здрава за родителите и нивните семејства. Споделуваме ресурси за грижа за деца, образование, родителство, патување со деца, враќање на работа после добивање бебе и друго.

Tribe@

Tribe@ започна како група за сите што се заинтересирани за еврејскиот живот и култура на Airbnb и се прошири за да стане оддишка за сите да ги споделат своите верски и етнички култури со заедницата на вработени во Airbnb. Се состануваме за да споделуваме ресурси и доживувања и да ги славиме клучните резултати и достигнувањата!

Veterans@

Veterans@ ги слави придонесот и жртвите на ветераните од вооружените сили. Ги поддржуваме каузите на ветераните внатрешно и во глобалната заедница, вклучувајќи го и вработувањето ветерани во Airbnb и поддршката за воените семејства, инвалидизираните/ранетите припадници на вооружените сили и ветераните.

Women@

Групата Women@ Airfinity е безбедно место за сите жени на Airbnb и оние кои ги поддржуваат. Посветени сме на одржување отворена заедница за дискусии во врска со предизвиците со кои се соочуваат жените во технолошкиот сектор, можностите за менторство и поддршката за водство во Airbnb.