Нашата разновидна глобална заедница го овозможува постоењето на Airbnb

Нашата најголема цел е да изградиме платформа за домаќини и гости која ги вклучува сите луѓе, затоа секогаш работиме за да ја подобриме.
Разбирање на пристрасноста и чувството на припадност

Еден од начините на кои се бориме против дискриминацијата е преку обука за несвесна пристрасност. За да им помогнеме на нашите членови да ја разберат дискриминацијата и предрасудите што ја предизвикуваат, ги создадовме овие корисни алатки кои ја истражуваат пристрасноста и другите фактори кои влијаат на одлуките на луѓето, дури и без нивно знаење.

Заедно преземаме дејства

„Airbnb граѓанин“ се залага за напредок работејќи заедно со нашата глобална заедница. Овде споделуваме алатки за учење и советување, идеи од најпознатите мислители, вести за статусот на споделување на домови и начини за преземање дејство.

Им помагаме на нашите домаќини да создадат чувство на припадност

Заедничкото разбирање е од суштинска важност за градење на попријатни и вклучени искуства на Airbnb. Нашиот проширен „Центар за помош“ има одговори на многу прашања од реалниот свет во врска со нашата политика против дискриминација.

Вашето мислење ни значи

Инспирирани сме од енергијата на нашиот „Центар на заедницата“, каде што нашите домаќини меѓусебно споделуваат приказни и идеи кои нѐ воодушевуваат и нѐ мотивираат да изградиме подобра платформа. Споделете ги искуствата од топлите врски и пријателства и поттикнете дискусија.