AIRBNB ДОЖИВУВАЊА

Host a food experience

Share your craft for traditional tastes or cutting edge pairings. Host a cooking class, food tour, or intimate dining experience.

Што бараме од домаќините

Професионалци од сите видови
Food pioneers, chefs, critics and other experts share their culinary knowledge with everyone.
Пристап до уникатни активности и места
They give insight into local communities, unusual locations and hidden gems.
Поврзување меѓу гостите
Преку дегустации, часови и обиколки, домаќините ја користат храната како катализатор за поврзување.

Покажете што знаете

Практични часови по готвење
Пренесете им ја техниката за тајниот рецепт на баба ви или вашата најнова иновација во менито на група љубители на храната.
Уникатни обиколки за храна
Одете до локалниот пазар, истакнете ги скриените убавини или споделете ги омилените места за јадење.
Интимни доживувања со јадење
Craft your own unique menu, offer fresh ingredients from your garden, or simply break bread with new friends around the table.

Споделете го својот свет

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Создајте активност на ваш начин

Продлабочете ја умешноста или објаснете ги и споделете ги вашите творби со локални жители и патници.

Создајте активност на ваш начин

Продлабочете ја умешноста или објаснете ги и споделете ги вашите творби со локални жители и патници.

Заработете за живот на значаен начин

Претворете ја страста во профит создавајќи уникатни, инспиративни активности што се привлечни за сите.

Заработете за живот на значаен начин

Претворете ја страста во профит создавајќи уникатни, инспиративни активности што се привлечни за сите.

Инспирирајте нови поборници

Заинтересирајте ги луѓето за вашата кауза така што ќе им покажете зошто толку ви значи.

Инспирирајте нови поборници

Заинтересирајте ги луѓето за вашата кауза така што ќе им покажете зошто толку ви значи.

Тука сме за вас

Информации како статии и сознанија посветени на вашите потреби за угостување, деноноќна поддршка на корисници за вас и вашите гости, публицитет за вашето доживување и многу повеќе.

Алатки по ваша мерка
Контролна табла за да имате увид и видливост за гостите од целиот свет, непречени плаќања и многу повеќе.
Have peace of mind
За повеќето доживувања, ќе бидете осигурани до 1 милион долари. Покрај тоа, деноноќна поддршка за корисници за да може да се сконцентрирате на остварување на вашата страст.
Насоки кои ќе ви помогнат да се развивате
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.

Give people a taste of your city, craft, cause, or culture through a one-of-a-kind food experience, designed by you.