AIRBNB ДОЖИВУВАЊА

Host a culture & history experience

Take people off the beaten path and show the secret scandals, epic struggles, and legends behind famous landmarks in your city.

Што бараме од домаќините

Професионалци од сите видови
Art historians, architects, tastemakers and guides show the community through their lens.
Пристап до уникатни активности и места
Тие отклучуваат поткултури, личности од „андерграунд“ светот, тајни локации и нови култури.
Поврзување меѓу гостите
With personal perspectives on local tales, they connect guests with a story they can share back home.

Покажете што знаете

Феминистичка историја
Покажете почит кон жестоките женски фигури кои станале историски личности за вашата култура.
Знаменитости, на поинаков начин
Споделете ги вистинските детали за познатите знаменитости.
High culture, remixed
Раскажете ја приказната што ја нема во книгите по историја, а се однесува на локалната уметност, филм и архитектура.

Споделете го својот свет

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Создајте активност на ваш начин

Продлабочете ја умешноста или објаснете ги и споделете ги вашите творби со локални жители и патници.

Создајте активност на ваш начин

Продлабочете ја умешноста или објаснете ги и споделете ги вашите творби со локални жители и патници.

Заработете за живот на значаен начин

Претворете ја страста во профит создавајќи уникатни, инспиративни активности што се привлечни за сите.

Заработете за живот на значаен начин

Претворете ја страста во профит создавајќи уникатни, инспиративни активности што се привлечни за сите.

Инспирирајте нови поборници

Заинтересирајте ги луѓето за вашата кауза така што ќе им покажете зошто толку ви значи.

Инспирирајте нови поборници

Заинтересирајте ги луѓето за вашата кауза така што ќе им покажете зошто толку ви значи.

Тука сме за вас

Информации како статии и сознанија посветени на вашите потреби за угостување, деноноќна поддршка на корисници за вас и вашите гости, публицитет за вашето доживување и многу повеќе.

Алатки по ваша мерка
Контролна табла за да имате увид и видливост за гостите од целиот свет, непречени плаќања и многу повеќе.
Have peace of mind
За повеќето доживувања, ќе бидете осигурани до 1 милион долари. Покрај тоа, деноноќна поддршка за корисници за да може да се сконцентрирате на остварување на вашата страст.
Насоки кои ќе ви помогнат да се развивате
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Изменете ја претставата за вашата култура и покажете им ја на гостите историјата на вашиот град преку уникатна активност, создадена од вас.

Изменете ја претставата за вашата култура и покажете им ја на гостите историјата на вашиот град преку уникатна активност, создадена од вас.