AIRBNB ДОЖИВУВАЊА

Организирајте доживување од областа на културата и историјата

Show guests the secret scandals, epic struggles, and legends behind famous landmarks in your city.

Што бараме од домаќините

Професионалци од сите видови
Историчарите на уметност, архитектите, креаторите на вкусови и водичите ја покажуваат заедницата преку нивните објективи.
Пристап до уникатни активности и места
Тие отклучуваат поткултури, личности од „андерграунд“ светот, тајни локации и нови култури.
Поврзување меѓу гостите
Со лични перспективи за локалните приказни, гостите ги поврзуваат со приказна што можат да ја споделат дома.

Покажете што знаете

Феминистичка историја
Покажете почит кон жестоките женски фигури кои станале историски личности за вашата култура.
Знаменитости, на поинаков начин
Споделете ги вистинските детали за познатите знаменитости.
Висока култура во ново руво
Раскажете ја приказната што ја нема во книгите по историја, а се однесува на локалната уметност, филм и архитектура.

Споделете го својот свет

Организирајте доживување кое ќе пружи многу повеќе од вообичаената туристичка тура и пофалете се со својот град, занаетот или пак вашата кауза или култура.

Создајте активност на ваш начин

Продлабочете ја умешноста или објаснете ги и споделете ги вашите творби со локални жители и патници.

Создајте активност на ваш начин

Продлабочете ја умешноста или објаснете ги и споделете ги вашите творби со локални жители и патници.

Заработете за живот на значаен начин

Претворете ја страста во профит создавајќи уникатни, инспиративни активности што се привлечни за сите.

Заработете за живот на значаен начин

Претворете ја страста во профит создавајќи уникатни, инспиративни активности што се привлечни за сите.

Инспирирајте нови поборници

Заинтересирајте ги луѓето за вашата кауза така што ќе им покажете зошто толку ви значи.

Инспирирајте нови поборници

Заинтересирајте ги луѓето за вашата кауза така што ќе им покажете зошто толку ви значи.

Тука сме за вас

Информации како статии и сознанија посветени на вашите потреби за угостување, деноноќна поддршка на корисници за вас и вашите гости, публицитет за вашето доживување и многу повеќе.

Алатки по ваша мерка
Контролна табла за да имате увид и видливост за гостите од целиот свет, непречени плаќања и многу повеќе.
Бидете спокојни
За повеќето доживувања, ќе бидете осигурани до 1 милион долари. Покрај тоа, деноноќна поддршка за корисници за да може да се сконцентрирате на остварување на вашата страст.
Насоки кои ќе ви помогнат да се развивате
Неделните билтени, статиите, настаните во заедницата и информациите се наменети да ви помогнат да успеете при секој чекор од вашето искуство како домаќин.

Изменете ја претставата за вашата култура и покажете им ја на гостите историјата на вашиот град преку уникатна активност, создадена од вас.

Изменете ја претставата за вашата култура и покажете им ја на гостите историјата на вашиот град преку уникатна активност, создадена од вас.