Сместувања за лицата кои се справуваат со COVID-19 од првите борбени линии

Домаќините им ги нудат своите места на лекари, медицински сестри и други лица кои се справуваат со ситуацијата од првите борбени линии за тие да можат да останат блиску до нивната работа или на безбедна оддалеченост од нивните семејства.

Домаќините им ги нудат своите места на лекари, медицински сестри и други лица кои се справуваат со ситуацијата од првите борбени линии за тие да можат да останат блиску до нивната работа или на безбедна оддалеченост од нивните семејства.

Како можат да помогнат домаќините

Ако имате цел дом, може да се вклучите во угостувањето здравствени работници и лица кои се справуваат со ситуацијата од првите борбени редови во вашата област. Ќе обезбедиме корисна листа на барања за чистење за вашиот простор да биде подготвен за лицата кои се први на местото на настанот. Ќе се прегледува и дали лицата кои се справуваат со ситуацијата ги исполнуваат условите пред секој престој.

Како можат да помогнат домаќините

Ако имате цел дом, може да се вклучите во угостувањето здравствени работници и лица кои се справуваат со ситуацијата од првите борбени редови во вашата област. Ќе обезбедиме корисна листа на барања за чистење за вашиот простор да биде подготвен за лицата кои се први на местото на настанот. Ќе се прегледува и дали лицата кои се справуваат со ситуацијата ги исполнуваат условите пред секој престој.

Дали сте лице кое се справува со COVID-19?

Домаќините нудат бесплатни сместувања и сместувања со попуст за лицата кои работат во првите борбени линии. Се откажуваме и од надоместоците за услугата за сите сместувања за лицата во првите борбени линии.

За да добиете пристап до сместување, ќе треба да одговорите на неколку прашања за да се увериме дека ги исполнувате условите. Откако ќе го направите тоа, ќе може да ги видите достапните сместувања во вашата област.

Дали сте лице кое се справува со COVID-19?

Домаќините нудат бесплатни сместувања и сместувања со попуст за лицата кои работат во првите борбени линии. Се откажуваме и од надоместоците за услугата за сите сместувања за лицата во првите борбени линии.

За да добиете пристап до сместување, ќе треба да одговорите на неколку прашања за да се увериме дека ги исполнувате условите. Откако ќе го направите тоа, ќе може да ги видите достапните сместувања во вашата област.

Одржување на здравјето на прво место

Сакаме луѓето да се чувствуваат пријатно кога угостуваат и кога резервираат сместувања во моментов. Затоа работевме со експерти за здравство и создадовме сеопфатна листа на барања за чистење што ќе им помогне на домаќините да се подготват пред секој престој.

Одржување на здравјето на прво место

Сакаме луѓето да се чувствуваат пријатно кога угостуваат и кога резервираат сместувања во моментов. Затоа работевме со експерти за здравство и создадовме сеопфатна листа на барања за чистење што ќе им помогне на домаќините да се подготват пред секој престој.

Одговори на вашите прашања

Дознајте повеќе информации за програмата или за тоа како да угостите лица кои се справуваат со COVID-19.

Донирајте за да финансирате престои

Вашата донација оди за непрофитни организации што им помагаат на лицата кои се справуваат со COVID-19 да најдат сместување.